تبلیغات
تمدن پرشکوه ایران باستان - نظر سنجی درباره خلیج فارس یا خلیج عربی


به تازگی اعراب یک نظرسنجی برای تغییر نام خلیج فارس با نام مجعول خلیج ع ر ب ی و پیشنهاد آن به گوگل راه‌اندازی کرده‌اند.
به لینک زیر بروید و در این رای‌گیری شرکت کنید و به خلیج فارس رای دهید:


http://www.persianorarabiangulf.com/