تبلیغات
تمدن پرشکوه ایران باستان - 7 آبان روز جهانی کوروش یزرگ
http://mountorsa.persiangig.com/sivand/savepasargad/1.JPG
http://rouznamak.persiangig.com/image/Iran%20Farhangi.jpghttp://behdinan.persiangig.com/image/persepolis2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_PCdRxvqc6Jo/SRYcQ4VgT0I/AAAAAAAAA5U/4L8wZEOu4AI/s400/82o57yh.jpg

7  آبان

روز جهانی کوروش بزرگ
این ابر مرد تاریخ ایران و جهان
پدر حقوق بشر جهان
ذوالقرنین بزرگ
بر همه ایرانیان و
عرب ستیزان

مبارک بادکوروش بزرگ (۵۷۶-۵۲۹

http://kouroosh.persiangig.com/JPG/pasargad2.jpgشهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد

 

گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است

 

مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ

 

مردمان من خان و مان من اند

 

کوروش بزرگ


 


مجلس بارعام داریوش اول / موزه خانه زینت الملوك شیراز


http://nec880.persiangig.com/image/HumanRights%2520of%2520Korosh.jpg


http://i2.tinypic.com/2ah5cup.jpg